Sağlıklı Birey Mutlu Bireydir Bu Görüşe Katılıyor musunuz? | Bir Haber

Bir Haber

SON DAKİKA

Sağlıklı Birey Mutlu Bireydir Bu Görüşe Katılıyor musunuz?

‘Sağlıklı’ olarak yer alan kavram, fiziksel ve psikolojik olarak belirlenen standartlar düzeyindeki unsurlara sahip olmaktır. Bu unsurların altında veya üzerinde yer alan değerler, sağlıklı birey formu dışında yer alır. Fiziksel açıdan sağlıklı olma prensibi, kilo kontrolünün vücut endeksleri kapsamını aşmaması ve fit bir görünüme sahip olma kriterleri çerçevesinde meydana gelmektedir.

12 Kasım 2022
Sağlıklı Birey Mutlu Bireydir Bu Görüşe Katılıyor musunuz?

‘Sağlıklı’ olarak yer alan kavram, fiziksel ve psikolojik olarak belirlenen standartlar düzeyindeki unsurlara sahip olmaktır. Bu unsurların altında veya üzerinde yer alan değerler, sağlıklı birey formu dışında yer alır. Fiziksel açıdan sağlıklı olma prensibi, kilo kontrolünün vücut endeksleri kapsamını aşmaması ve fit bir görünüme sahip olma kriterleri çerçevesinde meydana gelmektedir. Psikolojik olarak ise sağlıklı olma durumu, negatif olayların olmaması veya çok az seviyelerde gerçekleşmesi ile var olmaktadır. İlgili olaylar sonucu insan psikolojisinin geçirdiği süreçler ve etkiler, sağlıklı yaşam faktörleri ile doğru bir orantıya sahiptir. Bu orantının sabit değerler içerisinde devam etmesi, düzenli bir hayatı da beraberinde getirmekte ve mutluluk ögesinin hayatın her alanında yer almasını sağlamaktadır. Mevcut durumdan hareketle sağlıklı olarak tanımlanan her birey, aynı zamanda mutlu bir bireydir görüşü ortaya çıkmaktadır. Peki siz bu görüşe katlıyor musunuz?

Bu görüşün ortaya çıkmasında sağlıklı olmak için harcanan çabanın sonuç vermesi, öncelikli nedenler arasında yer almaktadır. Sağlık faktörlerinin uygun şartlar altında gelişim göstermesi, insanların gayret gösterdiği alanların hedeflerine uygun olarak şekillenmesini beraberinde getirmektedir. Bu durum, sağlıklı bir forma bürünmenin aynı zamanda mutluluk hissinin de var olmasını sağlamaktadır. Mevcut görüşler ışığında;

♦ Sağlıklı birey olma
♦ Sağlığın getirdiği pozitif etkiler
♦ Sağlık konusunda hassasiyet gösterilmesi ve sonrasında meydana gelen durumlar
♦ Mevcut görüşün tersi olarak yer alan düşünceler
♦ Mutlu bir birey olmanın kişiden kişiye göre değişiklik göstermesi
♦ İlgili konu ve etkilerine yönelik yapılan çalışmalar

gibi başlıklar yer almakta ve var olan görüşlerin doğru olup olmadığı, bir tercih meselesi şeklinde ifade edilmektedir.

Sağlıklı Birey Olma

Sağlıklı bir birey yapısı içerisinde yer almak, birtakım faktörlere uyulması çerçevesinde netlik kazanan bir durumdur. Doktorlar tarafından belirlenen değer unsurlarına ulaşmak, vücut dengesini koruyan ögeler konusuna ek olarak ruhsal süreçler için de geçerlilik göstermektedir. Bu noktada sağlıklı bir birey olma düşüncesi, somut niteliklere ulaşma yolunda;

Vücut içerisinde oluşabilecek hastalıkları önlemek adına atılan hamleler
Beslenme faaliyetlerini bir düzen içerisinde yürütmek
Önerilen besin takviyelerini tüketmek
Spor gibi önemli faktörleri yaşam içerisine entegre etmek
Yaşanması olası travmalar sonucu başta aile olmak üzere yakın çevreden yardım almak
Sağlıklı düşünebilme yetisi ve bu yetinin kaybedilmesi halinde profesyonel destek almak

gibi unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bu unsurlar, sağlıklı bir birey olma hedefi içerisinde olan veya bu durumun devamlılık kazanmasını isteyen ve bu doğrultuda çaba gösteren kişilerin uyması gereken noktaları içermektedir.

Sağlığın Getirdiği Pozitif Etkiler

Sağlıklı olarak hissetme ve bu unsur içerisinde var olma durumu, birtakım pozitif etkileri de meydana getirmektedir. Bu etkiler, kişinin hayatını devam ettirebilme noktasında gerekli olan ve hem kendisini hem de çevresini olumlu olarak değiştirebilen yapıda yer alır. İnsanların bir bölümünün mutlu ve huzurlu bir hayatı sağlık unsurları çerçevesinde değerlendirmesi, sağlığın getirdiği pozitif etkileri ortaya koymaktadır. Bu etkilerin başlıcaları, gündelik işleri istenilen süre içerisinde tamamlama ve fikir odaklı işlemleri yapabilme olarak yer almaktadır. Bu önemli etkilerin yanında, gelecek kuşaklara daha iyi hayat sunma adına atılan adımlar da sağlığın getirdiği pozitif etkiler arasında yer almaktadır.

Sağlık Konusunda Hassasiyet Gösterilmesi ve Sonrasında Meydana Gelen Durumlar
Sağlık konusu, insanların büyük önem vermesi gereken bir durumu kapsamaktadır. Hayati fonksiyonların zarar görmemesi ve çeşitli hastalıkların vücut içerisinde oluşmaması için gündelik önlemlerden büyük çaplı faaliyetlere kadar çeşitli noktalarda dikkat unsuru sağlanmalıdır. Bu noktada gerekli hassasiyet faktörü olmalı ve bu faktör bir devamlılık süreci içerisinde yer almalıdır. İlgili hassasiyetin sağlanması, sonrasında gerçekleşen durumları da meydana getirmektedir. Bu durumlar, sağlığın önemi ortaya çıkaran etmenlere konu olmakla beraber;

Mutluluk hissinin kazanılmasına yönelik inancın artması
Enerjik bir yapıda yer alma
Çevreyi de pozitif anlamda etkileme

gibi durumlar da meydana gelmektedir.

Mevcut Görüşün Tersi Olarak Yer Alan Düşünceler

Sağlıklı bireyin aynı zamanda mutlu birey olduğu görüşü, insanların genel olarak inandığı ve benimsediği bir görüştür. Ancak bu durumun zıttı olarak yer alan birtakım düşünceler de mevcuttur. Sağlıklı bir birey olmanın birçok kategoride pozitif unsurları içermesi gerekliliği, bu düşüncenin artmasına neden olmaktadır. Fiziksel sağlığın iyi olduğu durumlarda, psikolojik olarak kötü süreçlerden geçmek, mutlu bir birey olmayı engellemektedir. Bu durumun tersi içerisinde, anıların pozitif oluşu ve psikolojik olarak iyi hissetmek, fiziksel ögelerin negatif anlamda yer alması ile mutlu bir birey formuna dönüşememesi olarak da var olabilmektedir. Bu anlamda daha net bir açıklamanın gerekliliği kapsamında, kötü bir görünüme sahip olmak ya da fiziksel bir rahatsızlık geçirmek, ruhsal olarak iyi hissedilse bile mutluluk unsurunun oluşmamasına neden olmaktadır. Sonuç olarak ise sağlıklı bir birey olmanın çok çeşitli faktörleri bir arada toplama zorunluluğunu oluşturduğu için mutluluk unsurunun doğru orantıda yer alması, zor bir durumu ifade etmektedir.

Mutlu Bir Birey Olmanın Kişiden Kişiye göre Değişiklik Göstermesi

Mutlu bir birey olmak, kişilerin hayatlarında sahip olduğu unsurlara göre değişiklik göstermektedir. Mutluluğu yakalamak olarak tabir edilen kavram, birçok etmene göre farklılık göstermekle beraber çeşitli etmenlere dayanan faktörlere bağlı olarak yer almaktadır. Bu faktörler;

İnsanların bağlı kaldıkları düşünceler
Bireylerin hayatlarında yer verdiği insanların sayısı ve niteliği
Mutlu olma kriterlerinin azlık veya çokluk durumlarını içermesi
Hayat içerisinde yaşanan gelişmeler

Kapsamında yer almaktadır.

İlgili Konu ve Etkilerine Yönelik Yapılan Çalışmalar

Sağlığı korumak için yapılan faaliyetler, mutlu bir birey olma amacına ulaşıp ulaşmadığı konusunda çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmalar, bireylik mutluluk analizleri içerisinde ne kadar var olup olmadığına yönelik yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Yapılan çalışmalar ışığında, ‘geçici yeti’ unsuru ortaya çıkmıştır. Bu unsur, kalıcı mutluluk faktörünün kısa zamanlı olarak insanları tatmin eden bir durum olarak var olmaktadır. İlgili görüş olan sağlıklı bireyin mutlu bir insan olacağı düşüncesi, geçici yeti kavramının varlığı ile anti bir görüşün varlığını da ortaya çıkarmıştır. Bu iki zıt görüş, yapılan çalışmaların sağlık ve mutluluk unsurlarının birbirleri arasında ilişki olduğu fakat bu ilişkinin insanların tercihine göre şekillendiği sonucuna varılmıştır. Sağlık faktörünün devamlılık göstermesi, mutluluk unsurunun da süreklilik kazanmasını sağlamaktadır. Bu durumun bir zıt hali olarak sağlıklı hissetmenin çok aşamalı bir süreci kapsadığı için mutlu olma unsurunun da aynı oranda yer almayacağı görüşü de hakim görüşler arasında yer almaktadır.

 

Etiketler :
Backlink
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

İLGİLİ HABERLER
POPÜLER HABERLER
SON DAKİKA HABERLERİ
Aktüel Kürtçe Kitaplar
haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı haber yazılımı